Verlaging AWf-premie vanaf augustus 2021

Met ingang van augustus 2021 wordt de AWf-premie verlaagd. Werkgevers worden tegemoet gekomen doordat ze minder loonheffing af moeten dragen voor het Algemeen Werkeloosheidsfonds (ook wel WW-premie). De nieuwe premies zijn vanaf augustus ruim 2% lager dan daarvoor: Het lage tarief gaat van 2,7% naar 0,34%. Het hoge tarief was 7,7% en wordt 5,34%.

Alternatief op BIK-regeling

Tijdens Prinsjesdag 2020 kwam het kabinet met goed nieuws voor werkgevers: met de zogeheten BIK-regeling zouden zij tegemoet gekomen worden met een belastingkorting van in totaal 4 miljard euro. Maar de regeling bleek omstreden en de Europese Commissie zou deze naar alle waarschijnlijkheid afwijzen als ongeoorloofde staatssteun. Hierop werd de BIK-regeling ingetrokken. Om bedrijven toch meer ruimte te geven om te investeren krijgen werkgevers korting op de loonkosten als alternatief op de BIK-regeling.

Per wanneer verlaging?

Ben je werkgever en doe je per vier weken aangifte van je loonheffingen? Dan gaat de premieverlaging in met ingang van periode 9. Het nieuwe percentage kan dan per 16 augustus worden toegepast. Als de loonheffingen maandelijks, of per (half) jaar worden aangegeven, dan is de verlaging al van toepassing per 1 augustus 2021. Het premiepercentage betreft het loon dat vanaf dat moment door de werknemer genoten wordt. Doe je een nabetaling van loon van vóór deze data? Dan is het oude percentage hiervan op toepassing. Lees hier hoe je te werk gaat bij nabetalingen.

Welk AWf-premie tarief?

De Belastingdienst differentieert de WW-premie in twee categorieën; er is een lage en hoge AWf-premie. Afhankelijk van de arbeidsovereenkomst wordt bepaald welk tarief afgedragen moet worden. Over het algemeen wordt over het loon van een werknemer met een schriftelijk vastgelegd contract voor onbepaalde tijd het lage tarief (per augustus 2021 0,34%) afgedragen. Over personeel met een overeenkomst voor bepaalde tijd betaal je het hoge tarief (5,34%). Zoals gebruikelijk kent deze regeling uitzonderingen en aanvullende voorwaarden. Check deze als je twijfelt over welk tarief in jouw situatie toepasbaar is.

Meer weten?

Lees verder over de verlaagde AWF-premie op de website van de Belastingdienst. Je vindt daar ook de details over premiedifferentiatie in de WW. Salupa schreef eerder over loonmaatregelen ten gevolge van corona,  Brexit en geeft inzicht, tips en informatie over loon, personeel en een gezonde (financiële) bedrijfsvoering.