Brexit: gevolgen voor jouw medewerkers in of uit het VK

Heb je Brits personeel in dienst? Zijn jouw niet-Britse personeelsleden werkzaam in het VK? Of is er in de (nabije) toekomst sprake van een uitwisseling van personeel in of uit het VK? Salupa legt in een notendop uit wat de gevolgen van Brexit zijn voor jouw personeelsbeleid.

Personeel uit het VK
Heb je Brits personeel in dienst in Nederland? Werknemers uit het VK moeten zich per 1 januari inschrijven bij de gemeente waar ze woonachtig zijn. Daarbij moeten Britten die in Nederland werken vanaf dan een verblijfsdocument aanvragen. Als zij ná 1 januari 2021 in dienst komen moeten zij tevens over een werkvergunning beschikken. Die vraagt de werkgever aan op   werk.nl.

Nederlandse medewerkers in het VK
Heb je Nederlands personeel dat werkzaam is in het VK? Als werknemer moet je dan vóór 31 juni een   verblijfsstatus aanvragen bij de Britse overheid.   Wanneer de werknemer uit Nederland (of een ander EU-land) al vóór Brexit in het VK gevestigd was, valt hij onder het terugtrekkingsakkoord: de aanvraag is een formaliteit en hij kan gewoon in het VK blijven werken. Als hij ná Brexit een aanstelling krijgt in het VK, dan valt je medewerker niet onder het terugtrekkingsakkoord. Op het moment van schrijven (januari 2021) is nog niet bekend onder welke voorwaarden een verblijfs-/ werkvergunning zal worden toegekend.

Huisvesting
Als je Nederlands personeel hebt die je in het VK huisvest, dan hebben zij door Brexit een verblijfsvergunning nodig. Deze moeten zij zelf uiterlijk voor 30 juni 2021   aanvragen bij de Britse overheid.

Woont jouw Britse personeel (voor werk) in Nederland? Als hij of zij al vóór Brexit in een EU-land gehuisvest was dan vallen zij onder het terugtrekkingsakkoord. Je medewerker kan in Nederland blijven wonen, maar moet dan wel   een verblijfsdocument aanvragen   bij de Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Als je Brits personeel na 1 januari 2021 in Nederland wilt vestigen, dan moet de (toekomstige) medewerker dat ook regelen via de IND. Hij/zij doet dan een aanvraag voor verblijf die afhankelijk van de situatie, het verblijfsdoel en daarbij geldende voorwaarden gehonoreerd wordt. Op de Brexit startpagina van de IND lees je in het Nederlands   of   Engels met welke regels je te maken hebt en wat Brits personeel moet regelen als ze tijdelijk of permanent in Nederland willen wonen. Met deze infographic van de IND help je hen op weg met hun aanvraag.

Meer weten over Brexit?

Het   Brexitloket   van de Rijksoverheid is een goed startpunt als je je verder wilt verdiepen in Brexit. Met het invullen van de   Brexit impact scan   breng je in kaart welke gevolgen Brexit heeft op jouw bedrijf. In   documenten van de Europese Commissie   kun je (in het Engels) verder lezen over het Brexit akkoord tussen de EU en het VK per 1 januari 2021. De Kamer van Koophandel publiceerde een handig overzicht van   de gevolgen van Brexit voor de btw.