Corona en Loonmaatregelen: 6x Overheidssteun DGA en personeelskosten

In 2020 ontvingen bedrijven in Nederland in totaal 15 miljard euro ter compensatie van loonkosten, becijferde het CBS in april 2021. Naast deze NOW vergoedingen werd en wordt er budget beschikbaar gesteld om werkgevers tegemoet te komen in kosten van bijvoorbeeld thuiswerk voor werknemers en zijn er maatregelen om het gebruikelijk loon van DGA’s te verlagen bij een omzetdaling. Wil je weten waar je als ondernemer recht op hebt? In dit artikel zetten we zes steunmaatregelen op een rij.

  1. NOW

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel voor werkgevers die structureel omzetverlies hebben ten gevolge van corona. NOW is sinds 6 april 2020 aan te vragen via   het UWV. Bijna een jaar later, op 1 april 2021 gaat de NOW naar fase 3.3.  NOW 3.3   omvat de periode tot 1 juli 2021. De voorwaarden: bij minimaal 20% omzetdaling en maximaal 10% toegestane loonsomdaling hebben werkgevers recht op een tegemoetkoming van maximaal 85% van de loonsom. Een voorschot op de loonkosten met NOW 3.3 kan vanaf half mei voor het derde kwartaal 2021 (opnieuw) worden aangevraagd. Achteraf wordt deze verrekend met de definitieve tegemoetkoming. Het UWV voorziet in rekenhulpen waarmee je kunt   inschatten hoe hoog de definitieve tegemoetkoming wordt   en je je   omzetverlies kunt uitrekenen 

  1. Verlaging gebruikelijk loon DGA

Voor aanmerkelijkbelanghouders geldt de gebruikelijkloonregeling, waarmee de minimale hoogte van het loon voor DGA’s wordt vastgesteld. Omdat de coronacrisis kan leiden tot een daling van de omzet, komt de overheid DGA’s tegemoet met een verlaging van het gebruikelijk loon. Hiermee nemen de kosten van loonheffingen af. Ben je DGA en wil je gebruik maken van de regeling? Je hoeft geen toestemming te vragen voor het verlagen van het gebruikelijk loon, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het omzetverlies van 2021 minimaal 30% zijn ten opzichte van 2019. Je berekent of je gebruik kunt maken van de verlaging van het gebruikelijk loon in 2021 door vast te stellen of de omzet (exclusief btw) in 2020/2021 kleiner of gelijk is aan 0,70 van het gebruikelijk loon over 2019. Lees voordat je gebruik maakt van de regeling de informatie hierover op de website van De Belastingdienst of neem contact op met je fiscaal adviseur.

  1. Verruiming vrije ruimte

Hoewel er geen aparte fiscale regeling is voor het vergoeden van bijkomende kosten voor thuiswerkende werknemers, kan de werkkostenregeling worden aangesproken om werknemers tegemoet te komen. Werkgevers mochten door de regeling per 1 januari 2020 tot 1,7 procent van de totale loonsom uitgeven voor dit soort kosten. Door de coronacrisis is deze vrije ruimte uitgebreid naar 3%. Daarmee wil de overheid werkgevers ondersteunen als zij hun werknemers tegemoet willen komen met onbelaste verstrekkingen. Energieverbruik, internet en telefoon, koffie en lunch, of zelfs wc-papier of een bosje bloemen kunnen vanuit de werkkostenregeling worden vergoed.

  1. Voortzetten reiskostenvergoeding bij thuiswerk

Veel werknemers met een vaste reiskostenvergoeding, reizen doordat ze thuiswerken minder naar en van het werk. Er zijn dus ook minder reiskosten. Desondanks mag de vergoeding –mits deze voor 13 maart 2020 was toegekend- gewoon worden voortgezet. Er kan dus uit worden gegaan van het reispatroon van vóór de coronamaatregel: ‘werk indien mogelijk vanuit huis’. Als deze maatregel -en dus de noodzaak van thuiswerk- vervalt, worden de reiskosten weer conform het werkelijke woon-werkverkeer vergoed.

  1. Uitstel betaling loonheffingen

Heb je door de coronacrisis minder financiële ruimte om loonheffingen te voldoen? Dan is het goed om te weten dat je in ieder geval tot en met 30 juni 2021 bijzonder uitstel van belasting aan kunt vragen, of een al lopend uitstel kunt verlengen. Voor terugbetaling van de opgelopen belastingschuld krijg je ruim de tijd; je mag hier maximaal 36 maanden over doen. Dit bijzonder uitstel van betaling geldt overigens niet alleen voor loonheffingen, maar is aan te vragen voor alle belastingaanslagen.

  1. Versoepeling administratie loonheffingen

Behalve het tegemoetkomen in kosten, heffingen en uitstellen van betalingen, voorziet de overheid werkgevers in administratieve ruimte. Verplichtingen met betrekking tot personeelsadministratie zijn versoepeld tot (in ieder geval) 1 juli 2021. Als je bijvoorbeeld door thuiswerkend personeel niet kunt voldoen aan administratieve verplichtingen voor de loonheffingen, dan worden daar geen consequenties aan verbonden. Uiteraard is het wel zaak om administratieve zaken zodra het kan alsnog na te komen.

Meer weten?

De regelingen die de overheid in werking stelt om werkgevers te ondersteunen hollen achter de dalingen en stijgingen op de coronacurves aan, en zijn daardoor onvermijdelijk aan snelle veranderingen onderhevig. Zorg daarom, als je aanspraak wilt maken op voorzieningen, dat je op de hoogte bent van de meest recente ontwikkelingen.
Dit doe je via   rijksoverheid.nl,   uwv.nl,   belastingdienst.nl   en   kvk.nl.

Informatie voor DGA/werkgevers