Jeugd-LIV

Als je medewerkers tussen de 18 en 21 jaar in dienst hebt of overweegt personeel in deze leeftijdscategorie aan te nemen, dan heb je mogelijk recht op jeugd-LIV: een tegemoetkoming in de loonkosten.

Wat is jeugd-LIV?

Omdat het minimumjeugdloon in 2017 is verhoogd, kwam de overheid per 1 januari 2018 met een regeling om de hierdoor verhoogde kosten voor werkgevers (deels) te compenseren. Het jeugd-LIV is toen in werking getreden als onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein en omvat een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers met werknemers van 18, 19 en 20 jaar.

Kom je in aanmerking voor jeugd-LIV?

Heb of neem je werknemers in deze leeftijdscategorie in dienst en wil je weten of je voor (toekomstig) personeel recht hebt op de tegemoetkoming? Dan moet je nagaan of de betreffende werknemers voldoen aan de voorwaarden:

  • De werknemer ontvangt loon uit tegenwoordige dienstbetrekking: Hij of zij is op het moment dat je de aanvraag doet, in loondienst werkzaam;
  • De werknemer is voor tenminste één werknemersverzekeringen (WAO, WW, WIA, Ziektewet) verzekerd;
  • De werknemer is in het voorgaande jaar 18, 19 of 20 jaar geworden;
  • Het uurloon van de werknemer hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon. Voor 2022 geldt hiervoor de volgende onder- en bovengrens:

20 jaar

€ 8,67

€ 10,73

19 jaar

€ 6,50

€ 9,65

18 jaar

€ 5,42

€ 7,24

(bron: uwv.nl)

Hoogte jeugd-LIV

De hoogte van het loonkostenvoordeel is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en wordt berekend over de verloonde uren: de uren die in het contract van de medewerker heeft staan en het betaalde meerwerk/overwerk. De verloonde uren moeten in de aangifte loonbelasting kloppen met de aanvraag. Zo kan het gemiddelde uurloon sluitend worden berekend door het UWV.  Voor de verschillende leeftijden (uitgaand van het voorgaand jaar) geldt de volgende tegemoetkoming:

18 jaar: € 0,07 per uur met een maximum van € 135,20 per werknemer per jaar
19 jaar: € 0,08 per uur met een maximum van € 166,40 per werknemer per jaar
20 jaar: € 0,30 per uur met een maximum van € 613,30 per werknemer per jaar

Bijvoorbeeld:
Suzan was in 2021 een studente van 19 jaar en had een bijbaantje in een callcenter. Ze krijgt € 7 per uur betaald en werkte gemiddeld 12 uur per week. Haar werkgever heeft hiervoor in 2022 € 49,92 aan jeugd-LIV ontvangen. Sander was 20 jaar in 2021 en iedere week gemiddeld 8 uur aan het werk in hetzelfde callcenter en verdiende € 9,25 per uur. Hoewel hij minder werkte, krijgt zijn werkgever meer jeugd-LIV over zijn werkzaamheden: over het loon van Sanders werd € 124,80 uitgekeerd.

Aanspraak maken op jeugd-LIV?

Jeugd-LIV hoef je niet zelf aan te vragen. Als je recht hebt op de compensatie, dan wordt dit automatisch doorberekend naar aanleiding van je loonaangifte. Let op dat je het aantal verloonde uren hier goed invult, zo voorkom je dat je de jeugd-LIV onterecht misloopt. Als je recht hebt op de compensatie, dan ontvang je de tegemoetkoming in het jaar volgend op het jaar van de loonaangifte.

Meer weten

Het  UWV informeert werkgevers over Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Als je personeel aanneemt met een afstand tot de arbeidsmarkt, heb je mogelijk recht op meer voordelen. Je kunt met de Wtl in aanmerking komen voor 

- Loonkostenvoordeel
- Een  proefplaatsing van twee maanden (de werknemer komt dan met behoud van uitkering ‘proefdraaien’);
- Een no-risk- polis (een Ziektewetuitkering als de werknemer ziek wordt);
- Een  jobcoach  voor begeleiding van de werknemer; 
- Het  lage inkomensvoordeel  (als er per kalenderjaar ten minste 1248 uren in de loonaangifte worden opgenomen).

Jeugd-LIV 2023