Loonkostenvoordeel

Ben je werkgever en neem je medewerkers in dienst met een arbeidsbeperking? Of kies je voor oudere werknemers? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de regeling loonkostenvoordelen (LKV).

Wat is loonkostenvoordeel?

Per 1 januari 2018 is de LKV in werking getreden als vervolg op de tot toen beschikbare premiekortingen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De LKV is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein en omvat een tegemoetkoming voor werkgevers die bijvoorbeeld mensen met een uitkering of beperking aannemen. Zo wil de overheid werkgevers motiveren om mensen die soms lastig aan het werk komen, in loondienst te nemen. Het recht op loonkostenvoordeel duurt maximaal drie jaar per werknemer.

Kom je in aanmerking voor loonkostenvoordeel?

Wil je weten of je voor (toekomstig) personeel in aanmerking komt voor een tegemoetkoming? Dan kun je met deze regelhulp nagaan of dat het geval is. Door in een paar eenvoudige stappen informatie te geven over de (eventuele) werknemer, wordt er een schatting gegenereerd van de mogelijke LKV. Deze kun je vervolgens in een financieel CV downloaden. Er wordt meteen gekeken of je mogelijk recht hebt op aanvullende regelingen.

Hoe hoog is het loonkostenvoordeel?

De hoogte van het loonkostenvoordeel is afhankelijk van verschillende factoren en kan oplopen (zie tabel) tot € 6.000 per jaar.

Tabel loonkostenvoordeel

Werknemers waarvoor tegemoetkomingen gelden

 Loonkostenvoordeel

Ouderen (56+)

€ 6.000

Arbeidsgehandicapten

€ 6.000

Herplaatsten

€ 6.000

Werknemers onder banenafspraak

€ 2.000

Loonkostenvoordeel wordt in mindering gebracht op het uurloon van de medewerker. Met dit rekenvoorbeeld krijg je een indicatie van de tegemoetkoming:

Rekenvoorbeeld 2022
In de fictieve situatie van:

  • een werknemer van 40 jaar,
  • die vanuit een WAO-uitkering
  • 16 uur per week in dienst komt en
  • meer dan €13,43 per uur gaat verdienen,

heb je recht op een loonkostenvoordeel van €3,05 per uur. Voorwaarde is wel dat de werknemer in de afgelopen zes maanden niet in dienst was bij jouw organisatie.

Het UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Hoe vraag je LKV aan?

Loonkostenvoordeel vraag je aan in je aangifte loonheffingen. Maar let op: voordat je dit doet moet je over een een kopie van de doelgroep verklaring van de betreffende werknemer beschikken. Deze verklaring kan door de werknemer of een gemachtigde aangevraagd worden bij het UWV of de gemeente. Check hier waar je voor jouw werknemer terecht kunt. Regel dit, om gebruik te mogen maken van de regeling, binnen drie maanden nadat de werknemer in dienst is getreden.

Meer weten

In dit kennisdocument vind je meer uitgebreide informatie over het loonkostenvoordeel.  Het UWV informeert  werkgevers over Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Als je personeel aanneemt met een afstand tot de arbeidsmarkt, heb je mogelijk recht op meer voordelen. Je kunt in aanmerking komen voor
- Een proefplaatsing van twee maanden (de werknemer komt dan met behoud van uitkering ‘proefdraaien’);
- Een no-risk- polis (een Ziektewetuitkering als de werknemer ziek wordt);
- Een jobcoach voor begeleiding van de werknemer;
- Het lage inkomensvoordeel (als er per kalenderjaar ten minste 1248 uren in de loon- aangifte worden opgenomen);
- Het jeugd-LIV (een tegemoetkoming op het minimumjeugdloon).