STAP-budget 2022: nieuwe subsidie op scholingskosten

Per 2022 vervalt de mogelijkheid om belastingaftrek te krijgen voor scholingsuitgaven. Je kunt studiekosten dan niet langer in mindering brengen op je inkomsten. In plaats daarvan is het vanaf 1 maart 2022 mogelijk om een subsidie van maximaal € 1.000 aan te vragen voor opleiding en ontwikkeling. Met dit nieuwe STAP-budget wil de overheid het makkelijker maken om een opleiding of cursus te volgen. En dat is voordelig voor werknemers én voor jou als werkgever.

**Update maart 2023**
Nadat de STAP-regeling eind 2022 tijdelijk werd gestaakt omdat miljoenen van het budget maar bij een kleine groep aanbieders terechtkwamen, kun je het budget sinds 28 februari 2023 weer aanvragen. Er is totaal 170 miljoen euro beschikbaar, dat over vijf aanvraagperiodes is verdeeld. Hieronder lees je hoe je STAP-budget aan kunt vragen.

Wat is STAP-budget?

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. De subsidie is in het leven geroepen om precies dat te doen: het stimuleren van een goede arbeidsmarktpositie door omscholing en/of bijscholing. De overheid maakt het met STAP mogelijk voor individuen om jaarlijks een tegemoetkoming tot € 1.000 aan te vragen. Met dit geld kun je een opleider laten betalen voor scholing die bijdraagt aan jouw positie op de arbeidsmarkt.

Voor wie is STAP?

Iedereen die 18 jaar en ouder is, een relatie heeft tot de Nederlandse arbeidsmarkt en wil investeren in de eigen ontwikkeling kan de STAP subsidie aanvragen. Dit kunnen bijvoorbeeld werknemers zijn die hun positie in hun huidige baan willen versterken, of werkzoekenden die een nieuwe baan zoeken. Ook noemt de overheid dat de subsidie ingezet kan worden voor mensen die zien dat werk hun snel verandert, digitaliseert of verdwijnt, bijvoorbeeld ten gevolge van de coronacrisis. Zij kunnen bijscholen of omscholen met STAP. Ook is de regeling gericht op mensen met zware beroepen, zodat zij kunnen omscholen als hun huidige werk problemen oplevert in het gezond bereiken van de AOW leeftijd.

Waarom een nieuwe regeling?

Zoals gezegd is de verwachting dat de STAP-regeling laagdrempeliger is dan de eerdere stimuleringsmaatregel voor scholing: de mogelijkheid om studiekosten af te trekken. Want mensen die het meeste voordeel hebben bij om-/bijscholing (denk aan flexwerkers of professionals in sectoren waar krapte op de arbeidsmarkt is), zouden te weinig gebruik maken van de fiscale aftrek. Vandaar dat de regeling vervangen wordt door de Stimulering Arbeidsmarktpositie. Het fiscale voordeel is groter, wordt direct aan de opleider voldaan en wellicht makkelijker te regelen. Omdat de arbeidsmarkt in een hoog tempo verandert is het zaak dat de beroepsbevolking meebeweegt. STAP is een middel dat de overheid inzet om dit doel te bereiken.

Hoe werkt de STAP-regeling?

STAP kan per 1 maart 2022 aan worden gevraagd bij het UWV. Dit gaat via het STAP portaal dat je op de website van het UWV kunt vinden (deze is op het moment van schrijven -november 2021- nog niet geopend). Na de aanvraag kun je op het portaal bekijken of je aanvraag goed is gekeurd. Indien ja kun je van start gaan met de gewenste opleiding. Zo niet is er de mogelijkheid een nieuwe aanvraag in te dienen. Let op: je kunt alleen subsidie aanvragen voor opleidingen die zijn opgenomen in het scholingsregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Voordelen voor werkgevers

Hoewel STAP-budget aangevraagd moet worden door degene die scholing wil volgen (in het geval van werkgevers: jouw personeel), kun je als werkgever stimuleren dat werknemers gebruik maken van de regeling. Want goed geschoold personeel, en de mogelijkheid om te scholen als jouw veranderende bedrijfsvoering is immers een belangrijk onderdeel van een gezonde organisatie.

Goed werkgeverschap

Daarbij past het toegankelijk maken van scholing goed binnen goed werkgeverschap: en tot goed werkgeverschap ben je volgens het arbeidsrecht verplicht. Zo omvat de Wet werk en zekerheid een scholingsplicht voor werkgevers.

Scholing stimuleren

Om het aanvragen van STAP-budget te stimuleren kun je om te beginnen kenbaar maken aan je personeel dat dit budget beschikbaar is. Vervolgens kun je concrete handreikingen geven: laat zien welke relevante opleidingen je werknemers kunnen volgen, biedt hulp aan bij de aanvraag van STAP. Ook kun je het scholingsbudget aanvullen waar de vergoeding van €1.000 de kosten niet dekt of aanbieden dat opleiding of cursus tijdens werktijd gevolgd mag worden. Tijdens een functioneringsgesprek kun je één op één meedenken over de mogelijkheden voor jouw personeel.

Vrijstelling loonheffingen

Tot slot is het als wergever goed om te weten dat je ook na 1 maart 2022 het recht op vrijstelling van loonheffingen over scholingskosten behoudt. Deze folder gaat over scholingskosten in de loonheffingen. 

Meer weten?

Lees verder over STAP op de website van de Belastingdienst of het UWV. Of neem met vragen over personeel en de (fiscale) mogelijkheden voor scholing contact met ons op. We helpen je graag verder.