Financieel gezonde werknemers in vier stappen

De gevolgen van financiële problemen bij werknemers zijn voor werkgevers, zo becijferde het Nibud, niet gering; Een werknemer met loonbeslag is gemiddeld 20% minder geconcentreerd tijdens werkzaamheden, is zeven extra dagen per jaar afwezig door ziekteverzuim, brengt drie uur extra tijd voor afhandeling van het loonbeslag mee en kost een bedrijf door deze factoren zo’n slordige 13.000 euro per jaar. In dit artikel laten we je zien welke stappen je kunt zetten om te loonbeslag voorkomen, werknemers met loonbeslag te ondersteunen en meer financieel gezonde werknemers krijgt. 


1. Preventief beleid voeren

Om loonbeslag te voorkomen is het belangrijk om een open en veilige sfeer op de werkvloer te creëren en waarborgen. Veel werknemers geven aan angstig te zijn om aan te geven dat zij met financiële problemen kampen. Of ze zijn zich er niet van bewust dat het zinvol kan zijn dit op het werk aan te kaarten. Problemen die leiden tot loonbeslag worden daardoor niet tijdig ondervangen, met alle gevolgen van dien.
Als werkgever kun je de drempel tot openheid aanzienlijk verlagen.
Dit doe je door duidelijke informatie te verstrekken: maak kenbaar dat je welwillend bent mee te werken aan oplossingen bij financiële zorgen. Laat weten waar werknemers terecht kunnen met vragen en voor ondersteuning. Zorg dat er een vertrouwenspersoon binnen je organisatie is bij wie de deur openstaat.
Deze boodschap communiceer je bijvoorbeeld in teammeetings, via het intranet, met een folder en/of tijdens een functioneringsgesprek. Geef tevens actief en in algemene zin aandacht aan het onderwerp: doe een (anonieme) financiële gezondheidscheck of organiseer een workshop rond geldzaken.


2. Signaleren van risico’s

Vraagt een werknemer (herhaaldelijk) om een voorschot op het loon? Is hij of zij ongeconcentreerd, gespannen of opvallend veel afwezig? Is er iets veranderd in zijn of haar persoonlijke omstandigheden wat gevolgen heeft voor de financiële situatie? Dit kunnen signalen van (vroegtijdige) financiële problematiek zijn.
Om erger te voorkomen adviseren we om signalen serieus te nemen en de medewerker uit te nodigen voor een gesprek. Geef in dit gesprek ruimte voor het uiten van zorgen en het aanreiken van middelen. Laat zien welke instanties ondersteuning kunnen bieden om de financiële zaken op orde te krijgen (zie hieronder) en maak een stappenplan.
Geef de werknemer mogelijkheid om bijvoorbeeld tijdens werktijd contact op te nemen met, of bezoeken te brengen aan ondersteunende organisaties. Zorg kortom, dat je signalen tijdig herkent   en dat je meedenkt en beschikbaar bent voor oplossingen.


3. Ondersteunen bij loonbeslag

Ook als je gerichte maatregelen neemt om loonbeslag te voorkomen, is het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de werknemer om een beroep te doen op de voorzieningen die je aanbiedt. Niet iedere werknemer zal op tijd aan de bel trekken en preventieve stappen zetten.
Als je hierdoor te maken krijgt met loonbeslag help je je werknemer én je bedrijf door snel actie te ondernemen. Ga in gesprek met de werknemer en onderzoek in hoeverre hij of zij reeds ondersteuning heeft bij het oplossen van de financiële problematiek. Waar er geen of te weinig hulp is reik je oplossingen aan. Onderzoek welke hulpverlening geschikt kan zijn. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:
>Je kunt de werknemer doorverwijzen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Let wel: per gemeente zijn de voorzieningen en procedures verschillend. Check daarom de mogelijkheden bij de gemeente waarin de werknemer woonachtig is.
>De werknemer kan vrijwillig zijn budgetbeheer overdragen of in aanmerking komen voor bescherming van zijn financiële omstandigheden door bewindvoering. Hierbij voert een derde partij de nodige financiële handelingen uit en worden de schuldenaar en betrokkenen ontlast van administratieve zaken en zorgen. 
> Als de medewerker intensieve begeleiding nodig heeft kan een   curator of mentor   bescherming bieden. Deze vormen van hulpverlening zijn speciaal geschikt voor mensen die niet voldoende in staat zijn om zelfstandig en weloverwogen beslissingen te nemen.
> Ook kun je een professionele partij vragen een licht te laten schijnen op de situatie en advies te geven over de mogelijkheden. Salupa's zusteronderneming Aeslupa helpt met het vinden van oplossingen en het beperken van nadelige gevolgen van loonbeslag.


4. Blijf op de hoogte

Tot slot adviseren we om van de financiële gezondheid van werknemers een vast terugkerend thema in het HR-beleid te maken. Zowel preventief als bij de ondersteuning van werknemers met financiële problemen raden we aan om regelmatig vinger aan de pols te houden. Laat het onderwerp nu en dan terugkomen op meetings en het intranet, houdt de informatievoorziening up-to-date, bespreek het tijdens functioneringsgesprekken en plan vervolggesprekken met medewerkers die met schulden of loonbeslag te maken hebben. En blijf je inlezen en informeren over mogelijkheden om werknemers financieel gezond te krijgen, hebben en houden.   En neem gerust contact op   bij vragen of voor verder advies.