Verhoging minimumloon per 1 juli 2021

Heb je personeel in dienst dat je het wettelijk minimumloon (WML) uitbetaalt? Dan ben je verplicht om per 1 juli 2021 een loonsverhoging voor hen door te voeren. 

Het wettelijk vastgestelde bruto minimumloon is per 1 juli 2021 €1.701,00 per maand.

Daarvoor was dit €1.684,80.

Dit bedrag is van toepassing op werknemers vanaf 21 jaar bij een volledig (fulltime) dienstverband. Bij een parttime dienstverband heeft de medewerker recht op een evenredig deel van van het minimumloon. Met behulp van een rekenhulp van de Rijksoverheid stel je vast hoeveel het WML precies per uur, dag, week en maand is.

Houd met het vaststellen en uitbetalen van het minimumloon rekening met het volgende:

  • Het WML wordt ieder half jaar aangepast. Dit gebeurt steeds op 1 januari en 1 juli. 
  • Het minimumloon omvat het brutoloon van werknemers. Loonheffingen moeten hier nog op ingehouden worden. 
  • Voor medewerkers tot 21 jaar geldt het minimumjeugdloon. Dit is een percentage van bovengenoemd bedrag. Zo heeft een medewerker van 15 jaar recht op (minimaal) 50% van het WML. Voor iemand van 20 is dit 80%. 
  • Minimumlonen kunnen per sector verschillen. Als de hoogte van het minimumloon in jouw branche afwijkt van het wettelijk vastgestelde bedrag, dan is dit opgenomen in de cao. Het WML kan dan wel hoger zijn dat het wettelijk vastgestelde bedrag, maar mag nooit lager zijn. Je riskeert een boete of dwangsom als je afwijkt van het vastgestelde minimum.

Verder lezen?

Op de website de Rijksoverheid vindt je een uitgebreid overzicht van de hoogte van het minimum(jeugd)loon per en voorafgaand aan 1 juli 2021. 
Verder lezen over loonheffingen doe je bij het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.
Klik hier voor een overzicht van de percentages van het minimumjeugdloon per leeftijd.

Neem voor vragen en/of informatie over loon, belasting en personeel gerust vrijblijvend contact op met Salupa. We helpen je graag verder.