Dienstverband? Lees hier meer over de bepaling gezagsverhouding

Testen of je als zelfstandige werkt of in loondienst bent? Gebruik dan onze beslisboom!

In de loop der jaren is de opvatting over het begrip gezagsverhouding wat veranderd. In het verleden werd met een gezagsverhouding bedoeld dat de werknemer aan de werkgever ondergeschikt moet zijn. Dat betekende dat de werknemer verplicht is bij zijn werkzaamheden de opdrachten of aanwijzingen van de werkgever op te volgen. Het was daarbij niet noodzakelijk dat de werkgever ook daadwerkelijk gebruik maakt van de bevoegdheid opdrachten of aanwijzingen te geven.

Meer dan instructiebevoegdheid alleen
Tegenwoordig is de aandacht niet meer alleen gevestigd op de instructiebevoegdheid, maar speelt een veelvoud van elementen mee bij de vraag of er een gezagsverhouding is. Het gaat er nu meer om of je arbeid “in dienst van een ander” verricht. Dat betekent dat deze factoren ook een rol spelen:

-          Heeft de arbeid een incidenteel of structureel karakter?
Structureel: kan een aanwijzing zijn voor een dienstverband

-          Ben je onderdeel van de organisatie? (te denken valt aan: word je uitgenodigd op de borrels, ontvang je een kerstpakket, in welke mate neem je deel aan afdelingsvergaderingen waarin algemene onderwerpen aan bod komen)
Beantwoord je deze vraag met JA: een aanwijzing voor een dienstverband

-          Een ander element dat belangrijk is, is bijvoorbeeld de mate waarin je zelf het risico draagt voor de arbeid die je verricht
Draag jij het risico niet: dan is dat een aanwijzing voor een dienstverband

-          Krijg jij van de werkgever werkkleding, hulpmiddelen of grond- en hulpstoffen
Is het antwoord JA, aanwijzing voor een dienstverband

-          Bepaal je zelf je uurtarief?
Is het antwoord NEE en bepaalt de opdrachtgever de vergoeding, dan is dat een aanwijzing voor een dienstverband

-          De mate waarin je vrijheid hebt om het werk zelf in te delen.
Als het niet uitmaakt waar en wanneer je het werk verricht, neigt dit eerder naar zelfstandigheid dan als je op vaste tijden op kantoor aanwezig moet zijn. Of je deze werktijden overeen komt in overleg, of dat deze worden opgedragen door de opdrachtgever speelt ook een rol.

Kortom, veel elementen spelen een rol om antwoord te kunnen geven op de vraag of sprake is van een gezagsverhouding. Twijfel je of sprake is van een gezagsverhouding, neem dan gerust contact met ons op. Wij gaan dan samen met jou na wat de arbeidsverhouding is.