Hervorming van de arbeidsmarkt

Deze maatregelen zijn ophanden

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien Van Gennip deed in april 2023 een briefing over voorgenomen maatregelen waarmee de arbeidsmarkt meer toekomstbestendig moet worden. Als werkgever krijg je te maken met veranderingen die werkenden meer zekerheid moeten bieden en bedrijven meer wendbaar moeten maken. Welke concrete maatregelen hiervoor in het keven worden geroepen, lees je in dit artikel.

Aanleiding

Een hervorming van de arbeidsmarkt zou niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk zijn, zo bepleitte de Commissie Borstlap begin 2020. Een gebrek aan balans in de arbeidsmarkt werd als probleem gesignaleerd. De oplossing hiervoor zou erin gelegen zijn om rechten, plichten en risico’s in de toekomst evenwichtiger te verdelen. In navolging op deze analyse worden er maatregelen getroffen om te zorgen dat de arbeidsmarkt toekomstbestendiger wordt. Deze maatregelen werden onlangs gepresenteerd voor minister van Gennip.

Doelstellingen hervorming van de arbeidsmarkt

Het toeroepen van een halt aan ‘doorgeschoten flexibilisering’ en schijnzelfstandigheid aan de ene, en het stimuleren van ondernemerschap aan de andere kant, werd vertaald naar twee doelen die ten grondslag liggen aan de maatregelen: Meer zekerheid voor werknemers en bescherming voor zelfstandigen is de eerste. De tweede pijler is een toenemende wendbaarheid voor bedrijven. Hieronder lees je per doelstelling welke maatregelen minister van Gennip presenteerde.

Tijdplan: van voornemens naar verplichting

Deze maatregelen zijn nog niet officieel, maar zullen waarschijnlijk doorgevoerd worden. Van Gennip is voornemens de wetgeving in het voorjaar van 2024 aan de Tweede Kamer aan te bieden. De maatregelen zouden dan per 2025 wettelijk verplicht kunnen worden. De verwachting is daarmee dat je hier dus als werkgever vanaf 1 januari 2025 klaar voor moet zijn.

  1. Maatregelen ten bate van werknemers en zelfstandigen
  • Het 0-uren contract wordt afgeschaft. Verwachte ingangsdatum: vanaf voorjaar 2024.
  • Oproepcontracten worden vaste basiscontracten voor het aantal uur waarvoor ze ten minste standaard worden ingeroosterd. Van werknemers die structureel meer uren maken, moet het basiscontract worden aangepast. Zo weten zij beter waar ze aan toe zijn. Verwachte ingangsdatum: 1 januari 2025.
  • Sneller zekerheid bij uitzendwerk. Wie werkt via een uitzendbureau krijgt sneller een vast contract.
  • Aanpakken van ‘draaideurconstructies’, door strengere regels te maken voor tijdelijk werk. Na drie tijdelijke contracten is het nu mogelijk om na zes maanden weer een contract krijgen. Dat wordt vijf jaar.
  • Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zzp’ers, zodat zelfstandigen bij tegenslag beschermd worden door sociale zekerheid.
  1. Maatregelen ten bate van meer wendbaarheid voor ondernemers
  • Kleine werkgevers kunnen na één ziektejaar van een medewerker duidelijkheid krijgen over de vraag of ze tot vervanging kunnen overgaan.
  • De nieuwe Crisisregeling Personeelsbehoud zorgt ervoor dat werkgevers die worden getroffen door een crisis of calamiteit die buiten het ondernemersrisico valt (zoals tijdens de coronacrisis), medewerkers in dienst kunnen houden.
  • Overuren worden voor de werkgever minder duur. Nu vallen overuren onder het hoge WW-premie-tarief, het flex-tarief. Straks niet meer, voor grotere arbeidscontracten.

Meer weten over de hervorming van de arbeidsmarkt?

Wil je verder lezen over de aanstaande hervorming van de arbeidsmarkt? Dan kun je hier de kamerbrief inzien die minister van Gennip hierover schreef. Salupa houdt je op de hoogte van ontwikkelingen en de gevolgen voor ondernemers/werkgevers. Laat het weten als je vragen hebt. We helpen je graag verder.