Besparen op personeelskosten

Voor werkgevers die kosten moeten drukken, is het ontslaan van personeel vaak de meest effectieve, maar minst gewenste oplossing. Omdat werknemers meestal even onmisbaar als kostbaar zijn, zetten we in dit artikel 7 manieren op een rij waarmee je kunt besparen op personeelskosten, zonder in te moeten leveren op menselijk kapitaal.

1. Omscholen

Bij het toenemend aantal bedrijven dat in zwaar weer verkeert benadrukt het kabinet dat het wenselijk is dat bedrijven participeren op een veranderende (arbeids)markt. Ondernemers die inventief inspelen op nieuwe ontwikkelingen hebben immers een grotere overlevingskans en leveren een wenselijke bijdrage aan de economie. Wat betreft het personeel is het wijzigen van taken en omscholing hierbij vaak voorwaarde, als je in moeilijke tijden met hetzelfde team verder wilt. De overheid biedt hierin een oplossing en komt werknemers met ingang van 2022 tegemoet met een subsidie voor (om)scholing. Onderzoek voor wie welke vorm van omscholing interessant kan zijn, en lees hier hoe je in aanmerking komt voor de STAP subsidie waarmee de kosten hiervan (tot €1.000 per persoon per jaar) vergoed kunnen worden.

2. Werktijdverkorting

Als er tijdelijk minder werk is, kun je besparen op personeelskosten door gebruik te maken van werktijdverkorting: Je kunt een WW-uitkering aanvragen voor werknemers als je verwacht dat je voor een periode van 2 tot 24 weken minstens 20% minder werk voor hen hebt. Je vraagt een vergunning voor werktijdvergoeding aan bij het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Je hebt hiervoor e-herkenning nodig. Is de aanvraag gehonoreerd? Dan kun je hiermee voor de uren dat je personeel niet werkt een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

3. Gezonde werkomgeving

Ziekteverzuim kan werkgevers duur komen te staan. Premies voor ziekteverzuimverzekeringen zijn kostbaar en het langdurig ziek zijn van een onverzekerde werknemer kan hoogoplopende financiële consequenties hebben. Zeker als je bedrijf al in zwaar weer verkeert, wil je voorkomen dat zich hier onvoorziene kosten voordoen. Met een aantal voordelige aanpassingen in de werkomgeving kun je ziekteverzuim aanzienlijk reduceren. Zo betaalt het vergroenen van de werkplek, het aanbieden van mogelijkheid om te bewegen of mediteren of het aanwijzen van een vertrouwenspersoon die vinger aan de pols houdt met betrekking tot het wel en wee van werknemers, zich terug in het welzijn van je personeel en daarmee: de welvaart van je bedrijf. Dus zet een flink aantal planten neer, stimuleer een dagelijks wandelingetje of richt een stilteruimte in waar werknemers een kwartiertje kunnen opladen. Kleine moeite, hoog rendement.

4. Thuiswerken

Heb je een bedrijf waarbij niet per se op locatie gewerkt moet worden? Door werknemers (meer) thuis te laten werken, kun je besparen op bijvoorbeeld reiskosten en voorzieningen op de werkplek. Als je structureel minder personeel op de werkvloer hebt, opent dit ook de mogelijkheid een kleinere bedrijfsruimte te betrekken en zo te besparen op bijvoorbeeld huur- en energiekosten. Daarbij kun je als werkgever fiscale voordelen behalen op kosten voor thuiswerkend personeel.

5. Productiviteit verhogen

Door te zorgen dat je personeel productiever is, kun je de opbrengst van je menselijk kapitaal verhogen. Een veel voorkomende manier om productiviteit te doen toenemen bij noodlijdende bedrijven is dan ook het doen afnemen van vrije tijd van werknemers. Je kunt bijvoorbeeld (in overleg met personeel en/of vakbond) afspreken dat pauzes verkorten, vrije dagen niet opgenomen worden en werk gerelateerde activiteiten als opleidingen en meetings buiten werktijd in te plannen. Een andere strategie is niet het beperken van vrije tijd, maar het opschroeven van effectiviteit tijdens de gebruikelijke werkuren. Dit kun je bereiken door te automatiseren, maar een dergelijke financiële investering komt nu waarschijnlijk niet goed uit. Het stellen van targets mét het personeel kan goede resultaten opleveren. Als je laat zien welk resultaat er nodig is om weer financieel gezond te worden, en allemaal een tandje bijzet om tot dit resultaat te komen, kun je het tij keren op een positieve, energieke manier. Een can-do mindset nodigt personeel uit het beste uit zichzelf naar boven te halen.

6. Versoberen

Het is wellicht een open deur, maar besparen op personeelskosten kan eenvoudig door de broekriem wat aan te trekken en extraatjes te beperken. Door goedkopere bedrijfsauto’s, tweedeklas te reizen met trein of vliegtuig, of door dure trainingen, hotelovernachtingen en bedrijfslunches te skippen, bedrijfsmiddelen minder snel te vervangen, personeelsuitjes te laten en een wat minder luxe assortiment aan koffie, thee en versnaperingen te serveren, kunnen kleine beetjes tezamen een groot verschil maken. Leg wel uit waarom er (even) wat minder mogelijk is. Goodwill van je werknemers is onbetaalbaar, zeker in moeilijkere tijden.

7. Transparantie

Personeel is het meest van waarde als het gemotiveerd is om zich optimaal in te zetten voor jouw bedrijf. Wanneer het financieel minder lekker loopt, kan dit leiden tot spanning op de werkvloer. Voorkom dat stress, harde maatregelen en korte lontjes op leidinggevend niveau negatief afstralen op medewerkers. Door uit te leggen dat iedereen een tandje bij moet zetten voor de levensvatbaarheid van de onderneming en hierin zelf het goede voorbeeld te geven, creëer je intrinsieke motivatie om bij te dragen.  Dit komt zowel de sfeer, als de productiviteit meer ten goede dan een niet uitgesproken, maar wel voelbare toegenomen druk op het personeel.

Meer weten

Wil je verder lezen over manieren om kosten te besparen als ondernemer? Deze fiscale voordelen kunnen bijdragen aan een financieel gezond(er) bedrijf. Moet je toch personeel ontslaan? Hier lees je meer over de stappen die je dan moet zetten. Voor vragen over personeel(skosten) of verdere informatie over besparen zijn wij van Salupa je graag van dienst. Neem gerust contact op!