Belangrijke tips bij het aannemen van personeel

Als je als ondernemer door wilt groeien, komt er een moment dat je het werk niet langer alleen kunt doen. Soms kun je dan in eerste instantie nog met stagiairs of samenwerkingen uit de voeten. Als het niet meer toereikend is om alleen met stagiaires te werken, ben je op het punt gekomen om een vaste werknemer in dienst te nemen.

Bij het aannemen van personeel komt het nodige kijken. Om je daarop voor te bereiden, hebben we een aantal tips op een rijtje gezet:

1. Ga na of een arbeidsovereenkomst bestaat
Als je iemand in dienst wilt nemen, ga dan eerst na of de vorm waarin je iemand aan wilt nemen een arbeidsovereenkomst is. Alles over de arbeidsovereenkomst lees je hier. Als geen sprake is van een arbeidsrelatie, dan is ook geen sprake van het in dienst nemen van een werknemer. Is wel sprake van een arbeidsrelatie, dan kan de zoektocht naar personeel beginnen. Het is belangrijk dat je realiseert dat je naast ondernemer ook werkgever wordt en hier naar gaat handelen. Dat vraagt ook om een andere mindset van de ondernemer, wat ons brengt bij tip 2.

2. Bedenk wat werkgeverschap inhoudt
Als werkgever ben je verantwoordelijk voor je werknemer en dat brengt nieuwe, andere werkzaamheden met zich mee. Zo krijg je als werkgever onder andere te maken met het geven van instructies, het voeren van functioneringsgesprekken, dien je om te gaan met ziekteverzuim en ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het personeelsbeleid.

Bedenk dus voordat je personeel aanneemt wat er van jou wordt verwacht en hoe je deze werkzaamheden gaat invullen.

3. Zorg voor een goede loonadministratie
Daarnaast krijg je ook te maken met de meer ‘technische’ kant van het werkgeverschap, namelijk de verplichting een loonadministratie te voeren. Als je personeel in dienst hebt, ben je verplicht een loonadministratie te voeren. Dat houdt onder andere in dat je maandelijks of vier wekelijks een salarisspecificatie (loonadministratie) verstrekt aan je werknemer, aangifte loonheffingen indient bij de Belastingdienst en je werknemersverzekeringen verschuldigd bent. Alles over het (laten) voeren van de loonadministratie lees je hier.

4. Leg de afspraken vast in een arbeidscontract
Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar het is belangrijk om de afspraken die je met de werknemer maakt over arbeidstijden, vakantiedagen, ziekteverzuim, etc. vast te leggen in een arbeidscontract. Een arbeidscontract biedt duidelijkheid voor werkgever en werknemer en zorgt ervoor dat op een later tijdstip geen verwarring ontstaat over de gemaakte afspraken. Let erop dat je bij het opstellen van een arbeidscontract aan bepaalde wettelijke regels dient te houden.

5. Houd rekening met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
Je hoopt er natuurlijk niet op, maar er bestaat een kans dat je werknemer langdurig ziek of uit de running is. De eerste twee jaar ben je dan verplicht 70% van het loon van de zieke werknemer door te betalen. Vooral voor kleine bedrijven is dit natuurlijk een groot risico. Het is daarom aan het te raden een particuliere verzekering af te sluiten tegen ziekteverzuim. Dan ben je verzekerd tegen de financiële risico’s van een zieke werknemer.

De werkgever is verplicht een ziekteverzuimbeleid te voeren dat erop gericht is om arbeidsongeschiktheid en tegen te gaan. Dit betekent dat de werkgever verantwoordelijk is voor de eventuele herplaatsing van een zieke werknemer. 

Het aannemen van personeel brengt een verandering van je manier van werken met zich mee. Deze verandering van werken is noodzakelijk om te kunnen doorgroeien en opschalen. Mocht je vragen hebben over het aannemen van personeel, neem dan gerust contact met ons op.