Prijzen portaal online toegang tot salarisgegevens

Bij Salupa kun je gebruik maken van mijn.loondossier.nl. Dit is een online portaal waarin werkgevers en werknemers alle voor hen relevante documentatie met betrekking tot de administratie kunnen inzien.

Via dit webadres kunnen werkgevers en werknemers gegevens terugvinden zoals loonstroken en aangiften.

Kosten gebruik portaal

De kosten voor het gebruik van het portaal bedragen 95 euro (ex btw) per jaar voor de toegang tot mijn.loondossier.nl, per 5 medewerkers.