Zeevarende werknemer

In hoger beroep wordt het bezwaar behandeld dat belanghebbende heeft ingediend tegen de inhouding en afdracht, aan de belastingdienst, van loonheffing door zijn werkgever. In discussie is of belanghebbende woonachtig is in Nederland of in Ierland, conform artikel 4 AWR. Belanghebbende heeft volgens de rechtbank onvoldoende aangetoond dat hij onder de Ierse belastingwetgeving valt. De werkgever heeft terecht ingehouden. Klik hier voor de volledige uitspraak.