Voordeel optierechten onder de 30% regeling

In deze cassatiezaak gaat het om de vraag of een optierecht en optievoordeel die na beƫindigen van de dienstbetrekking (door emigratie) 'onvoorwaardelijk' zijn geworden, gezien moet worden als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, en dat dit loon onder de 30% regeling valt (ter zake buiten het land van herkomst verkregen loon). De optierechten waren onderdeel van de arbeidsbeloning en werden in Nederland genoten. De forfaitaire 30%-regeling is van toepassing op het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ter zake van het verblijf buiten het land van herkomst. De optierechten zijn verkregen ten tijde van de tegenwoordige dienstbetrekking en dus ter zake van het verblijf buiten het land van herkomst. Kortom de 30% regeling is van toepassing op het optievoordeel. Lees de volledige uitspraak.