Uitzonderingen in WW en WIA voor musici en artiesten per 1 juni 2013 afgeschaft

Per 1 juni 2013 is de speciale WW-regeling voor musici en artiesten afgeschaft. Volgens minister Asscher van Sociale Zaken leidden de uitzonderingen voor artiesten en musici tot ongelijke behandeling van andere mensen met onregelmatig werk. Daarnaast zijn de uitzonderingen voor musici en artiesten opgenomen in een tijd waarin de arbeidsmarkt een stuk minder flexibel was. Betoogd wordt dat tegenwoordig meer uitzendwerk beschikbaar is.

Effecten

De afschaffing van de uitzonderingen houdt in dat musici en artiesten niet meer een WW-uitkering ontvangen die gelijk is aan het voorheen gemiddeld verdiende loon, maar dat de uitkering 70% van het laatst verdiende loon is, zoals gebruikelijk is bij alle WW aanvragen. De WW-uitkering wordt dus lager. Daarnaast hadden musici en artiesten en minder strenge wekeneis: dat betekende dat zij slechts 16 uit 39 weken gewerkt hoeven hebben om in aanmerking te komen voor een uitkering. De reguliere wekeneis waaraan zij na 1 juni moeten voldoen is 26 weken gewerkt uit 36 weken.