Onderneming starten en aanvraag loonheffingsnummer en de sectoraansluiting

Bedrijfsactiviteiten
Wanneer je een aanvraag doet voor een loonheffingsnummer wordt gevraagd wat je bedrijfsactiviteiten zijn. Op basis van de informatie en openbare gegevens (website, KvK) zal de inspecteur van de belastingdienst je bedrijf indelen onder een sector, de inspecteur doet dat namens het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Vaststelling sector
Elke sector kent zijn eigen premie voor de WW (werkloosheids wet) krachtens de wet. Nu kan het zijn dat de sector een verplichte of vrijwillige deelname kent aan een bepaalde Cao-, pensioen-, vutregeling of andere sociale regeling of voorziening. Maar dat is niet relevant voor de vaststelling, ook al kent de sector een koppeling tussen de sector en regeling of voorziening. Het kan dus zijn dat het botst. En afhankelijk van een verplichte of vrijwillige deelname aan de sector regeling kan deelname aan een CAO etc. van toepassing zijn.

Het is dus belangrijk om bij de aanvraag van het loonheffingsnummer hier rekening mee te houden en de brief met daarin de vaststelling door de inspecteur goed te controleren.

Lijst met sectoren:

1. Agrarisch bedrijf 2. Tabakverwerkende industrie 3. Bouwbedrijf 4. Baggerbedrijf 5. Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 6. Timmerindustrie 7. Meubel- en orgelbouwindustrie 8. Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 9. Grafische industrie 10. Metaalindustrie 11. Elektrotechnische industrie 12. Metaal- en technische bedrijfstakken 13. Bakkerijen 14. Suikerverwerkende industrie 15. Slagersbedrijven 16. Slagers overig 17. Detailhandel en ambachten 18. Reiniging 19. Grootwinkelbedrijf 20. Havenbedrijven 21. Havenclassificeerders 22. Binnenscheepvaart 23. Visserij 24. Koopvaardij 25. Vervoer KLM 26. Vervoer NS 27. Vervoer posterijen 28. Taxi- en ambulancevervoer 29. Openbaar Vervoer 30. Besloten busvervoer 31. Overig personenvervoer te land en in de lucht 32. Overig goederenvervoer te land en in de lucht 33. Horeca algemeen 34. Horeca catering 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 36. (Vervallen) 37. (Vervallen) 38. Banken 39. Verzekeringswezen en ziekenfondsen 40. Uitgeverij 41. Groothandel I 42. Groothandel II 43. Zakelijke Dienstverlening I 44. Zakelijke Dienstverlening II 45. Zakelijke Dienstverlening III 46. Zuivelindustrie 47. Textielindustrie 48. Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 49. Chemische industrie 50. Voedingsindustrie 51. Algemene industrie 52. Uitzendbedrijven 53. Bewakingsondernemingen 54. Culturele instellingen 55. Overige takken van bedrijf en beroep 56. Schildersbedrijf 57. Stukadoorsbedrijf 58. Dakdekkersbedrijf 59. Mortelbedrijf 60. Steenhouwersbedrijf 61. Overheid, onderwijs en wetenschappen 62. Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht 63. Overheid, defensie 64. Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen 65. Overheid, openbare nutsbedrijven 66. Overheid, overige instellingen 67. Werk en (re)Integratie 68. Railbouw 69. Telecommunicatie

Bronnen:
www.uwv.nl
http://www.salar.nl/Documenten/5903_tcm4-1314.pdf
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien...