Normbedragen voor werkkostenregeling, vergoedingen en verstrekkingen in het belastingplan voor 2014

Werkkostenregeling, verandering normbedragen voor maaltijd in bedrijfskantine en huisvesting en inwoning
De WKR kan, naast een aantal gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen, maximaal 1,5% van het bij de werknemer te belasten belaste loon (de ‘vrije ruimte’) dat onder art.20a, 20b, 26 en 26b Wet LB 1964 valt, worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte (en afgezien van de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen) moet de werkgever loonbelasting betalen in de vorm van een (gebruteerde) eindheffing van 80%.

De datum waarop de WKR voor alle werkgevers gaat gelden is een jaar opgeschoven en is gesteld op 1 januari 2015. De waarde van voorzieningen zoals die gelden onder de WKR zijn geïndexeerd. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,15 per maaltijd. Voor huisvesting en inwoning geldt als normbedrag € 5,35 per dag. Normbedragen voor regelingen wanneer je geen gebruik maakt van de werkkostenregeling

Maaltijden in bedrijfskantines, normbedragen 2014
Warme maaltijd € 4,60 Koffiemaaltijd/Lunch 2,40 Ontbijt 2,40

Consumpties tijdens werktijd
De vrijgestelde vergoeding voor consumpties tijdens werktijd (maaltijden vallen hier niet onder) bedraagt maximaal € 2,75 per week of € 0,55 per dag.

Personeelsleningen
Er is in 2014 geen sprake van een te belasten rentevoordeel als de werknemer ten minste 4% rente betaalt over het geleende bedrag.

Geschenkenregeling
De werkgever mag 20% eindheffing toepassen over geschenken in natura aan een werknemer, voor zover de waarde in het economische verkeer niet meer is dan € 70 per kalenderjaar.

Fietsregeling
De werkgever kan eens per drie jaren de aanschafkosten van een fiets van de werknemer tot een bedrag van € 749 onbelast vergoeden als de werknemer voor woon-werkverkeer gebruik maakt van de fiets. De werkgever mag voor met de fiets samenhangende zaken in 2014 maximaal € 82 onbelast aan zijn werknemer vergoeden of verstrekken. Het maximum van € 82 per kalenderjaar geldt voor vergoedingen en verstrekkingen samen.