Kosten werkgever ofwel ‘bruto bruto’ stijgt iets in 2016

Volgens ADP (salarisverwerker) stijgt de premie werknemersverzekeringen van de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) en het AWF (Algemeen Werkloosheidsfonds). 

De premie in de bouwsector voor de WW (werkloosheidswet) neemt af omdat de bouwsector aantrekt. In de andere sectoren gaat de premie gemiddeld omhoog. De premie gaat gemiddeld 1% omhoog.

Vooral werkgevers die veel werknemers hebben op en net boven het minimumloon neemt de loonkosten toe met gemiddeld 5% en neemt af naar 0,1% naar mate het brutoloon toeneemt.

Bron:

FD 7 januari 2016