Het maken van een modelovereenkomst als vervanging voor de VAR

Werkt er in je bedrijf een freelancer? Of voeren een aantal zelfstandigen zonder personeel opdrachten voor je uit? Dan zal er het komende jaar het één en ander voor je veranderen. Dit jaar is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ingevoerd en wordt de Verklaring arbeidsrelaties afgeschaft. Oftewel, we gaan van de VAR naar de Wet DBA. Wat dat voor jou als opdrachtgever betekent lees je in dit artikel

Geldigheid van de VAR

Werken er op dit moment mensen bij je die een VAR hebben? De VAR blijft nog geldig totdat de nieuwe wet ingaat. Let er wel op, dat de werkzaamheden die in de VAR staan overeenkomen met de werkzaamheden die daadwerkelijk worden verricht. Als het werk namelijk is veranderd, dan dien je wel een nieuwe VAR van de opdrachtnemer te vragen. Dat geldt ook als de voorwaarden waaronder de opdrachtnemer het werk verricht zijn veranderd. Is alles nog hetzelfde gebleven, dan is een VAR voor 2014, 2015 of 2016 nog gewoon geldig.

Voorbereidingen voor de nieuwe wetgeving

De nieuwe Wet DBA is per 1 mei 2016 ingevoerd. Als opdrachtgever kun je voor drie opties kiezen:

Eigen overeenkomst gebruiken en geen controle door de Belastingdienst

Als je er zeker van bent dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en je opdrachtnemer werkt al volgens een overeenkomst, dan hoef je niets te doen. Je kunt ook zelf een nieuwe overeenkomst opstellen. Met deze optie creëer je geen zekerheid. Als de Belastingdienst stelt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, dan kun je een naheffing loonbelasting verwachten. Als je voor deze optie kiest, kijk dan goed wanneer men vermoedt dat er een dienstbetrekking is en of deze situatie echt niet van toepassing is.

Eigen overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst

Als je er zeker van wilt zijn dat je geen naheffing krijgt, dan kun je ook je eigen overeenkomst door de Belastingdienst laten controleren. Als je de overeenkomst nog voor 1 februari 2016 naar de Belastingdienst zendt, dan krijg je voor 1 april 2016 een antwoord van de Belastingdienst. Zij zullen dan laten weten of je loonheffingen dient in te houden en te betalen, of niet. Bij dit verzoek dien je een aantal gegevens mee te sturen. Welke gegevens dat zijn, vind je op de site van de Belastingdienst.

Een modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken

Je kunt ook een modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken. Deze staan ook op de site van de Belastingdienst. Deze modelovereenkomsten dien je zelf in te vullen en kun je aanvullen. Let er wel op dat je geen ingrijpende wijzingen maakt. Door ingrijpende wijzigingen zou de strekking van jullie verhouding toch kunnen veranderen naar een dienstbetrekking. Als je twijfelt, dan kun je ook je gewijzigde versie door de Belastingdienst laten controleren.

Hoe werken jullie in de praktijk

Belangrijk is ook dat jullie in de praktijk volgens de bepalingen in de overeenkomst werken. Als namelijk blijkt dat de opdrachtnemer in de praktijk anders werkt, dan in de overeenkomst is vermeld dan kan er toch sprake zijn van een dienstbetrekking.

Als je na het lezen van dit artikel nog vragen hebt, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Ook voor het opstellen van een modelovereenkomst, of een check van je overeenkomst kun je bij ons terecht.