De belangrijkste aanpassingen in de werkkostenregeling

De werkkostenregeling wordt deels veranderd. Degenen die al met de regeling werken krijgen per 1 januari 2015 met een aantal veranderingen te maken. Als je de regeling per 1 januari 2015 voor het eerst toepast is het belangrijk om goed op te letten dat je de nieuwe regels erbij pakt, want de boeken over 2014 zijn alweer gedeeltelijk verouderd. Hieronder vind je de wijzigingen.

Vrije ruimte
Op dit moment bedraagt de vrije ruimte 1.5%. Dit percentage wordt vanaf 1 januari 2015 verlaagd naar 1.2%. Degenen die al met de werkkostenregeling werken en binnen voornoemde marge vallen zullen daardoor de vrije ruimte vanaf 2015 anders moeten inrichten.

Het noodzakelijkheidscriterium
Per 1 januari 2015 zijn gereedschappen en computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur onbelast, indien ze noodzakelijk zijn voor het werk. De werkgever hoeft in dat geval geen rekening te houden met het privévoordeel van de werknemer. Wat onder de term ‘dergelijke apparatuur’ wordt verstaan zal wellicht later worden toegelicht, of via rechterlijke uitspraken worden ingekleurd.

Jaarlijkse afrekensystematiek
De werkgever hoeft niet meer per aangiftetijdvak te beoordelen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling is, maar mag dat één keer per jaar achteraf vaststellen. Om het betalen van een aanzienlijk belastingbedrag te voorkomen is het echter wel aan te raden om tussentijds goed te controleren of de vrije ruimte wordt overschreden.

Concernregeling
Indien er sprake is van vrijwel volledig eigendom (95%-eis) van de moedermaatschappij in de (klein)dochtermaatschappij(en), mag de concernregeling worden toegepast. Alle vergoedingen en vertrekkingen van de verschillende concernonderdelen mogen dan worden gesaldeerd en hoeven niet meer te worden gesplitst.

Vrijstelling voor branche-eigen producten
Vanaf 1 januari 2015 wordt er een gerichte vrijstelling voor personeelskorting gecreëerd. Deze kortingen moeten nu nog in de forfaitaire ruimte worden gebracht.

Geen onderscheid meer tussen vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen
Ten aanzien van een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen wordt een nieuwe gerichte vrijstelling ingevoerd. Op dit moment gelden daarvoor nog nihil waarderingen. Het onderscheid tussen nihil gewaardeerde verstrekkingen en vergoedingen voor dergelijke voorzieningen die in de vrije ruimte vallen zullen dan komen te vervallen.