Buitenlandse werknemers: de werkvergunning en arbeidsmarkttoets

Landen proberen de interne arbeidsmarkt af te schermen voor een instroom van buitenlandse werknemers. Dit doet zij door het verplicht instellen van een vergunning voor verblijf (machtiging van voorlopig verblijf) in Nederland en voor het werken in Nederland (werkvergunning). De aanvraag van de werkvergunning verloopt via de UWV en IND.

Voor een verblijf korter dan 3 maanden is dit de tewerkstellingsvergunning (TWV) en bij een verblijf langer dan 3 maanden vraagt de werkgever de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan.

EER
Voor werknemers buiten de EER (Europese Economische Ruimte) moet voor het verkrijgen van een vergunning aan de werkgever aantonen dat zij haar best heeft gedaan om voor de openstaande positie een geschikte kandidaat te vinden in Nederland of de EER, dit heet de arbeidsmarkttoets. Die moet zij doen door te adverteren in Nederland. Ook als het vanaf het begin duidelijk is dat de kandidaat niet te vinden is in Nederland, de toets is duur en tijdrovend.

Nu wordt er door verschillende sectoren druk gelobbyd voor uitzonderingen en aanpassingen.  Zo zijn er uitzonderingen voor hoogleraren, acteurs, musici, stagiairs, predikanten, musea, binnen concernverbanden, etc. De sectoren vinden dat de arbeidsmarkttoets of een vergunning onzinnig is, hieronder een aantal voorbeelden van de uitzonderingen:

Voorbeelden
Een kennismigrant kan zonder werkvergunning aan de slag. De werkgever moet haar werknemer dan wel betalen volgens een salarisnorm voor kennismigranten. Die norm is voor een medewerker tot 30 jaar 3000 euro per maand en boven de 30 jaar 4100 euro per maand (jaar 2014).

Voor artiesten geldt dat zij maximaal voor drie jaar een werkvergunning ontvangen, voor artiesten gelden aparte inkomensnormen, zie daarvoor de website van het UWV. 

Voor functies in musea geldt een vergunningstermijn van 1 jaar, alleen musea lid van de vereniging van rijksmusea kunnen voor restauratoren en conservatoren een werkvergunning krijgen voor drie jaar. Ook na drie jaar hoeft er geen nieuwe arbeidsmarkttoets worden gedaan.

Vijfjaarstermijn
Voor predikanten, stagiairs en werkstudenten is er geen arbeidsmarkttoets nodig voor de verlening van de vergunning. Na het verlopen van de werkvergunning moet deze opnieuw worden aangevraagd met een nieuwe (er zijn uitzonderingen) een arbeidsmarkttoets. Na vijf jaar een werkvergunning te bezitten is een werknemer vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Bron(en):
Artikel FD, 15 december 2014 en de website van het UWV en IND (www.werk.nl)
Brief Staatssecretaris SZW 6 maart 2015, TK 2014-2015, 32144, nr. 24