Dienstverband? De bedoeling van partijen

Testen of je als zelfstandige werkt of in loondienst bent? Gebruik dan onze beslisboom!

Los van of sprake is van de drie elementen van een arbeidsovereenkomst, kan de bedoeling van partijen ook meegenomen worden in de weging of sprake is van een dienstverband. De bedoeling van partijen betekent dat gekeken wordt of partijen hebben beoogd om een dienstverband aan te gaan of juist hebben beoogd om dit niet te doen.

De bedoeling van partijen dient dan wel in lijn te zijn met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. Dat betekent dat als je afspraken in een overeenkomst van opdracht schrijft en deze afspraken in de praktijk niet worden nageleefd, dan komt de feitelijke uitvoering niet overeen met de overeenkomst. 

De bedoeling kan vooraf expliciet vermeld zijn, maar zoals boven vermeld bieden de feiten en omstandigheden ook houvast voor de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Een oud, maar nog steeds belangrijk arrest over de partijbedoeling en de feitelijke uitvoering is het arrest Groen / Schoevers, HR 14 november 1997, NJ 1998/149.

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst
Als na toetsing van de drie elementen van de arbeidsovereenkomst en de bedoeling van partijen nog niet duidelijk is of er nu een arbeidsovereenkomst bestaat, kan artikel art 7:610a BW uitkomst bieden. In dat artikel staat dat als je gedurende een periode van 3 maanden minstens 20 uur per maand voor een opdrachtgever werkt, het rechtsvermoeden ontstaat dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het is dan aan de werkgever/opdrachtgever om te bewijzen dat dit niet zo is.